Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

manualer_fjernstyrings_og_sikringsanlegg:ertms_begreper_pa_norsk [2019/04/09 11:49]
mette_ryghseter opprettet
manualer_fjernstyrings_og_sikringsanlegg:ertms_begreper_pa_norsk [2019/11/18 09:17] (nåværende versjon)
jon.inge.schiager.kjernlie@banenor.no
Linje 29: Linje 29:
 | Maximum speed for SR                                               | Høyeste tillatte hastighet for SR-modus ​                          ​| ​                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      | | Maximum speed for SR                                               | Høyeste tillatte hastighet for SR-modus ​                          ​| ​                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | Movement Authority (MA)                                            | Kjøretillatelse (fra systemet)/​teknisk kjøretillatelse ​           | TJN 1.15                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | | Movement Authority (MA)                                            | Kjøretillatelse (fra systemet)/​teknisk kjøretillatelse ​           | TJN 1.15                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
-| Non stopping area                                                  | Område der stopp skal unngås\\ ​                                   | TJN 8.42                        | I prosjekterings-retningslinjen ​brukes «Systemaktivert område der fører skal unngå å stanse». Usikkert om funksjonen vil bli brukt. ​                                                                                                                                  |+| Non stopping area                                                  | Område der stopp skal unngås\\ ​                                   | TJN 8.42                        | I prosjekteringsretningslinjen ​brukes «Systemaktivert område der fører skal unngå å stanse». Usikkert om funksjonen vil bli brukt. ​                                                                                                                                  |
 | Override EOA speed                                                 | Hastighet ved kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA)  |                                 | Ikke direkte brukt i reglene, men det framkommer at det er hel sikthastighet og ev. hastighets-begrensninger som gjelder. ​                                                                                                                                            | | Override EOA speed                                                 | Hastighet ved kjøring forbi sluttpunkt for kjøretillatelse (EoA)  |                                 | Ikke direkte brukt i reglene, men det framkommer at det er hel sikthastighet og ev. hastighets-begrensninger som gjelder. ​                                                                                                                                            |
 | Permitted speed                                                    | Tillatt hastighet ​                                                | TJN 6.17, 6.18                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       | | Permitted speed                                                    | Tillatt hastighet ​                                                | TJN 6.17, 6.18                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
Linje 36: Linje 36:
 | Radio communication ​                                               | Radiokommunikasjon ​                                               | TJN 7.49                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | | Radio communication ​                                               | Radiokommunikasjon ​                                               | TJN 7.49                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
 | Radio Block Centre (RBC)                                           | Radioblokksentral ​                                                | TJN 1.15                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | | Radio Block Centre (RBC)                                           | Radioblokksentral ​                                                | TJN 1.15                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
-| Radio hole                                                         | Radiohull ​                                                        | TJN 8.43                        | Ikke aktuelt i Norge, siden det ikke planlegges med faste radiohull, og vi heller ikke legger opp til «midlertidige» radiohull, men signal E31 «Ingen radiokontakt» er tatt inn i TJN, fordi det er tatt inn i ERTMS-togframførings-forskriften.                      |+| Radio hole                                                         | Radiohull ​                                                        | TJN 8.43                        | Ikke aktuelt i Norge, siden det ikke planlegges med faste radiohull, og vi heller ikke legger opp til «midlertidige» radiohull, men signal E31 «Ingen radiokontakt» er tatt inn i TJN fra den tidligere ​ERTMS-togframføringsforskriften.                      |
 | Registration ​                                                      | Registrering ​                                                     | TJN 2.20                        | Gjelder GSM-R. ​                                                                                                                                                                                                                                                       | | Registration ​                                                      | Registrering ​                                                     | TJN 2.20                        | Gjelder GSM-R. ​                                                                                                                                                                                                                                                       |
 | Release speed                                                      | Frislippshastighet ​                                               |                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      | | Release speed                                                      | Frislippshastighet ​                                               |                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      |
-| Revocation of MA                                                   | Annullering av kjøretillatelse ​                                   | TJN 7.24                        | I reglene som blir gyldige 16.6.2019 ​brukes begrepet «Annulering av kjøretillatelse». Ved seinere revisjon kan begrepet «Tilbakekalling av kjøretillatelse» eller «Tilbaketrekking av kjøretillatelse» vurderes. ​                                                     |+| Revocation of MA                                                   | Annullering av kjøretillatelse ​                                   | TJN 7.24                        | I TJN brukes begrepet «Annulering av kjøretillatelse». Ved seinere revisjon kan begrepet «Tilbakekalling av kjøretillatelse» eller «Tilbaketrekking av kjøretillatelse» vurderes. ​                                                     |
 | Route book                                                         | (Førerens) strekningsbok ​                                         |                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      | | Route book                                                         | (Førerens) strekningsbok ​                                         |                                 ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | Securing ​                                                          | Sikring (av tog, slik at det ikke begynner å rulle) ​              | TJN 7.56                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       | | Securing ​                                                          | Sikring (av tog, slik at det ikke begynner å rulle) ​              | TJN 7.56                        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
Linje 72: Linje 72:
 | STM                                                                | STM                                                               ​| ​                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      | | STM                                                                | STM                                                               ​| ​                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      |
 | UN                                                                 | (Modus) Kjøring på uutrustet område (UN-modus) ​                   |                                 | Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. Gjelder nivå 0.                                                                                                                                                                                                             | | UN                                                                 | (Modus) Kjøring på uutrustet område (UN-modus) ​                   |                                 | Foreløpig ikke tatt inn i trafikkreglene. Gjelder nivå 0.                                                                                                                                                                                                             |
-| VBC                                                                | VBC (virtuelt balisedeksel) ​                                      ​| ​                                | Foreløpig ikke i bruk i Norge, ​men vil bli brukt ved nasjonal utbygging ​i forbindelse med endringer i signalanlegg                                                                                                                                                  ​|+| VBC                                                                | VBC (virtuelt balisedeksel) ​                                      ​| ​                                | Foreløpig ikke i bruk i Norge, ​og usikkert om denne funksjonen blir tatt i bruk ved nasjonal utbygging ​av ERTMS                                                                                                                                                   |
 ^ Driftsmodi fra Subset-026 kap. 4 pkt. 4.3.2.1 «List of the modes» ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |||| ^ Driftsmodi fra Subset-026 kap. 4 pkt. 4.3.2.1 «List of the modes» ​                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ||||
 | FS (Full Supervision) ​                                             | (Modus) Kjøring med full overvåkning (FS-modus) ​                  ​| ​                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      | | FS (Full Supervision) ​                                             | (Modus) Kjøring med full overvåkning (FS-modus) ​                  ​| ​                                ​| ​                                                                                                                                                                                                                                                                      |