Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
manualer [2020/02/18 09:30]
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
manualer [2020/07/27 12:02] (nåværende versjon)
torgeir.blesvik@banenor.no
Linje 6: Linje 6:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:togradio'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:togradio'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Togradio</span><br>    <span style="font-size:16px;">Togradio</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 13: Linje 13:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Fjernstyringssystem</span><br>     <span style="font-size:16px;">Fjernstyringssystem</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 19: Linje 19:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:sikringsanlegg'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:sikringsanlegg'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Sikringsanlegg</span><br>     <span style="font-size:16px;">Sikringsanlegg</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">Strekninger, stasjoner og skifteområder</span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none">Strekninger, stasjoner og skifteområder</span>
Linje 34: Linje 34:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:Innledning'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:Innledning'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Innledning</span><br>    <span style="font-size:16px;">Innledning</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 41: Linje 41:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:kontrollåser_og_samlelåser'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:kontrollåser_og_samlelåser'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Kontrollåser og samlelåser</span><br>     <span style="font-size:16px;">Kontrollåser og samlelåser</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 47: Linje 47:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:stillverk_og_veisikringsanlegg'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:stillverk_og_veisikringsanlegg'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Stillverk og veisikringsanlegg</span><br>     <span style="font-size:16px;">Stillverk og veisikringsanlegg</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 54: Linje 54:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:enkelt_innkjørsignal'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:enkelt_innkjørsignal'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
    <span style="font-size:16px;">Enkelt innkjørsignal</span><br>    <span style="font-size:16px;">Enkelt innkjørsignal</span><br>
    <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span> 
Linje 61: Linje 61:
 <html> <html>
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:Øvrige_krav'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=Brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:Øvrige_krav'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Øvrige krav</span><br>     <span style="font-size:16px;">Øvrige krav</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>
Linje 67: Linje 67:
  
 <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:Tegnforklaring'"  <button type="button" Onclick="window.location.href='</html><html>doku.php?id=brukerveiledninger:personale_som_skal_betjene_signalanlegg:Tegnforklaring'" 
-style="margin: 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">+style="margin: 5px; height: 130px; width:280px; background: #E6E6E6; color:#1E285A;border-radius: 2px;border:1px solid#1E285A;">
     <span style="font-size:16px;">Tegnforklaring</span><br>     <span style="font-size:16px;">Tegnforklaring</span><br>
     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>     <span style="font-size:12px; color:black;text-transform: none"></span>