Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
manualer [2019/07/05 08:51]
oyvind.bottilsrud@banenor.no
manualer [2020/02/18 09:30] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 6: Linje 6:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​togradio'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​togradio'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Togradio</​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Togradio</​span><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span> ​
Linje 13: Linje 13:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Fjernstyringssystem</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Fjernstyringssystem</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​
Linje 19: Linje 19:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​sikringsanlegg'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​sikringsanlegg'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Sikringsanlegg</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Sikringsanlegg</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Strekninger,​ stasjoner og skifteområder</​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Strekninger,​ stasjoner og skifteområder</​span>​
Linje 34: Linje 34:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​Innledning'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​Innledning'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Innledning</​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Innledning</​span><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span> ​
Linje 41: Linje 41:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​kontrollåser_og_samlelåser'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​kontrollåser_og_samlelåser'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Kontrollåser og samlelåser</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Kontrollåser og samlelåser</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​
Linje 47: Linje 47:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​stillverk_og_veisikringsanlegg'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​stillverk_og_veisikringsanlegg'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Stillverk og veisikringsanlegg</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Stillverk og veisikringsanlegg</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​
Linje 54: Linje 54:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​enkelt_innkjørsignal'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​enkelt_innkjørsignal'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Enkelt innkjørsignal</​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Enkelt innkjørsignal</​span><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span> ​
Linje 61: Linje 61:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​Øvrige_krav'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​Øvrige_krav'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Øvrige krav</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Øvrige krav</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​
Linje 67: Linje 67:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​Tegnforklaring'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=brukerveiledninger:​personale_som_skal_betjene_signalanlegg:​Tegnforklaring'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Tegnforklaring</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Tegnforklaring</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none"></​span>​