Endringsoversikt

Figurer og eksempler på kryssing og forbikjøring for bruk av langtidsplanleggere

Figurer til bruk ved langtidsplanlegging, her er ukedager angitt.
Eksempler på kryssinger og forbikjøringer som skal angis i ruta for vedkommende tog når dette foregår på strekning med togmelding.

Se egne eksempler på når kryssinger angis i FIDO (primært for togleder/korttidsruteplanleggere) her: Figurer/eksempler på angivelse av kryssinger og forbikjøringer

Figur 1 Kryssing på enkeltsporet strekning med togmelding

Strekningen er enkeltsporet og togene 1000, 1001 og 1003 har felles blokkstrekning til begge sider for B.

Kryssinger angis slik:
Tog 1000 krysser med togene 1001 og 1003 i B.
Togene 1001 og 1003 krysser med tog 1000 i B.

Figur 2 Kryssing på enkeltsporet strekning med togmelding

Strekningen er enkeltsporet.

Tog 1000 ender sin rute i B og tog 1003 starter sin rute i B.
Togene 1000, 1001 og 1003 har felles blokkstrekning mellom stasjonene B og E.

Kryssinger angis slik:

Tog 1000 krysser tog 1001 i B på mandager
Tog 1001 krysser med tog 1000 i B på mandager.
Tog 1003 krysser med tog 1000 i B på tirsdager til fredager
Tog 1003 krysser med tog 1000 i B på tirsdager til fredager

Forklaring til kryssing i B:
Tog 1001 har færre kjøredager enn tog 1000 og 1003.

Figur 3 Kryssing på enkeltsporet strekning med togmelding

Strekningen er enkeltsporet.

Tog 1000 ender sin rute i B og tog 1003 starter sin rute i B.
Togene 1000, 1001 og 1003 har felles blokkstrekning mellom stasjonene B og C.

Kryssinger angis slik:

Tog 1000 krysser med tog 1001 i B.
Tog 1001 krysser med tog 1000 i B.

Forklaring til kryssing i B:
Tog 1001 kjøres alle dager og krysser med tog 1000.
Tog 1003 har færre kjøredager enn tog 1001 og det angis derfor ikke kryssing mellom tog 1003 og tog 1000 i B.

Figur 4 Kryssing på dobbeltspor grenser mot enkeltsporet strekning i den ene retningen på strekning med togmelding

Dobbeltsporet strekning mellom A og D og enkeltsporet strekning mellom D og F.

Togene 1000 og 1001 møtes på en dobbeltsporet strekning.
Togene 1000 og 1001 har felles blokkstrekning mellom D og F.

Kryssinger angis slik:

Tog 1001 krysser med tog 1000 i D.
Tog 1000 krysser med tog 1001 i D.

Figur 5 Kryssing når dobbeltspor grenser mot enkeltsporet strekning i begge retninger på strekning med togmelding

Dobbeltsporet strekning mellom B og C og enkeltsporet strekning til begge sider av dobbeltsporet.

Togene 1000, 1001 og 1003 møtes på en dobbeltsporet strekning.

Togene 1000, 1001 og 1003 har felles blokkstrekning mellom B og A og mellom C og E.

Kryssinger angis slik:

Tog 1000 krysser med tog 1003 i B.
Tog 1003 krysser med tog 1000 i B.
Tog 1000 krysser tog 1001 i C
Tog 1001 krysser med 1000 i C
Tog 1000 krysser med tog 1003 i C
Tog 1003 krysser med 1000 i C

Forklaring til kryssing i B:

Tog 1003 kjøres alle dager og krysser med tog 1000 i B.
Tog 1001 har færre kjøredager enn tog 1003 og det angis derfor ikke kryssing mellom tog 1000 og tog 1001 i B.

Forklaring til kryssing i C:

Tog 1003 har flere kjøredager enn tog 1001

Figur 6 Kryssing og forbikjøring på enkeltsporet strekning med togmelding

Strekningen er enkeltsporet og togene 1000,1001 og 1003 har derfor felles blokkstrekning i begge retninger.

Kryssinger/ og forbikjøring angis slik:

Tog 1001 kjører forbi tog 1003 i B.
Tog 1003 kjøres forbi av tog 1001 i B.
Tog 1003 krysser tog 1000 i B.
Tog 1000 krysser tog 1003 i B.
Tog 1000 krysser tog 1001 i C.
Tog 1001 krysser tog 1000 i C.

Forbikjøring skal også angis på dobbeltsporet strekning.
Forbikjøring angis uavhengig av hvor lenge toget som forbikjøres står på stasjonen

Figur 7 Kryssing på enkeltsporet strekning med togmelding

Strekningen er enkeltsporet.

Tog 4000 har opphold på 105 minutter i B.
Togene 4000, 1001, 1003, 1005 og 1007 har felles blokkstrekning til begge sider for B.

Kryssinger angis slik:

Tog 4000 krysser togene 1001, 1003, 1005 og 1007 i B.
Togene 1001, 1003, 1005 og 1007 krysser tog 4000 i B.

Når togene benytter felles blokkstrekning til begge sider av stasjon skal kryssing alltid angis.

Hvis tog 4000 har hatt søndag som kjøredag ville kryssingene blitt angitt slik:

Tog 4000 krysser tog 1003 i B
Tog 1003 krysser tog 4000 i B

Forklaring: De andre togene kjører ikke på søndag, og dermed ingen kryssing

Figur 8 Kjøring av kipptog på strekning med togmelding

Enkeltsporet strekning.

Tog 55552 har rute mellom stasjon C og stasjon B. Toget starter og avslutter kjøringen i stasjon C.

Kryssinger angis slik:

Tog 55552 krysser med tog 1001 i C.
Tog 1001 krysser med tog 55552 i C.

Driftsoperativ kunngjøring om kjøring av tog 55552 fordeles som følger:

Togekspeditørene i B og C, fører i togene 55552og 1001.
Tog 1003 berøres ikke av tog 55552.

Figur 9 Kjøring av kipptog på strekning med togmelding

Enkeltsporet strekning.
Tog 55553 har rute mellom stasjon A og stasjon B. Toget starter og avslutter kjøringen i stasjon A.

Kryssinger angis slik:

Tog 55553 krysser med tog 1000 i A.
Tog 1000 krysser med tog 55553 i A.
Tog 1003 krysser med tog 55553 i A.
Tog 55553 krysser med tog 1003 i A.

Driftsoperativ kunngjøring om kjøring av tog 55553 fordeles som følger:

Togekspeditørene i A og B, fører i togene 55553, 1000 og 1003.

Dette gir underretning til alle ovennevnte om kryssingen mellom togene 55553 og 1000 i A, og om kryssingen mellom togene 1003 og 55553 i A.

Figur 10 Kjøring av tog på strekning med fjernstyring og på strekning med togmelding

Enkeltsporet strekning.

Tog 55552 har rute fra stasjon G til stasjon A.
Det er strekning med fjernstyring fra G til E, og strekning uten fjernstyring fra E til A.

Kryssinger angis slik:

Tog 55552 krysser med tog 1003 i F.
Tog 1003 krysser med tog 55552 i F.

Driftsoperativ kunngjøring om kjøring av tog 55552 fordeles som følger:
Togekspeditørene i A, B, C, D, E og fører i tog 55552.

Kryssingen i F foregår på fjernstyrt strekning og angis ikke i ruta.
Tog 1003 berøres ikke.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.