Endringsoversikt

Instruks for kvalitetskontroll av TPS/FIDO

Systembeskrivelse

Det er identifisert at det kan bli overført feilaktig og manglende informasjon fra TPS til FIDO.

Feilen(e) medfører feilaktig informasjon i togenes ruter og togekspeditørs togoppgave.

  • Kryssinger er ikke angitt.
  • Betjeningsforhold er feil angitt

Det er derfor iverksatt manuell kontroll av den visuelle visningen av togenes ruter og togekspeditørs togoppgave i FIDO opp mot togledergrafen som genereres fra TPS. Denne kontrollen utføres av togleder og foregår som beskrevet i de togledersentralene som overvåker og leder strekning med togmelding.

Kontrollen består av følgende:

Etter kl. 19.00 skal togleder gjøre følgende:

  • Hente opp alle togs ruter i FIDO for kommende driftsdøgn eller ved å hente opp togoppgave for aktuelle stasjoner og kontrollere at kryssinger og betjeningsforhold er korrekte opp mot togledergrafen fra TPS.
  • Signering på eget skjema for at kontrollen er utført

Feil meldes til FIDO@banenor.no og synergi.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.