Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

Begge sider forrige revisjon Forrige revisjon
kunngjoringer [2019/08/15 07:48]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Lagt til lenke til Network statement
kunngjoringer [2020/02/18 09:23] (nåværende versjon)
marianne.blikken@banenor.no Små justering på utseende av side
Linje 9: Linje 9:
  
 <​html>​ <​html>​
-<button onclick="​myFunction4()"​ style="​height:​ 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1e285a;​border-radius:​ 2px;border: 1px solid #E6E6E6;">​Kunngjøring</​button>​+<button onclick="​myFunction4()"​ style="​height:​ 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1e285a;​border-radius: ​ 2px;​border:​1px solid#1E285A;">​Kunngjøring</​button>​
  
 <div id="​myDIV4"​ style="​display:​ none;">​ <div id="​myDIV4"​ style="​display:​ none;">​
Linje 32: Linje 32:
  
 <​html>​ <​html>​
-<button onclick="​myFunction5()"​ style="​height:​ 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1e285a;​border-radius:​ 2px;border: 1px solid #E6E6E6;">​Informasjonsmelding</​button>​+<button onclick="​myFunction5()"​ style="​height:​ 50px; width: 95%; background: #E6E6E6; color:#​1e285a;​border-radius: ​ 2px;​border:​1px solid#1E285A;">​Informasjonsmelding</​button>​
  
 <div id="​myDIV5"​ style="​display:​ none;">​ <div id="​myDIV5"​ style="​display:​ none;">​
Linje 60: Linje 60:
 <​html>​ <​html>​
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Kunngjøringer:​Ruter_for_tog'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=Kunngjøringer:​Ruter_for_tog'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
    <​span style="​font-size:​16px;">​Ruter for tog</​span><​br>​    <​span style="​font-size:​16px;">​Ruter for tog</​span><​br>​
    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Rutens innhold</​span> ​    <​span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Rutens innhold</​span> ​
Linje 66: Linje 66:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​driftsoperative_kunngjøringer'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​driftsoperative_kunngjøringer'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​ font-size:​16px;">​Driftsoperative kunngjøringer</​span><​br>​     <span style="​ font-size:​16px;">​Driftsoperative kunngjøringer</​span><​br>​
     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Fordele,​ motta og kvittere </​span>​     <span style="​ font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Fordele,​ motta og kvittere </​span>​
Linje 72: Linje 72:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​sirkulærer'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​sirkulærer'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Sirkulærer</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Sirkulærer</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Bruk,​ utsendelse og opphevelse</​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Bruk,​ utsendelse og opphevelse</​span>​
Linje 78: Linje 78:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​FIDO'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​FIDO'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​FIDO</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​FIDO</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Instrukser og utarbeidelse av kunngjøringer</​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Instrukser og utarbeidelse av kunngjøringer</​span>​
Linje 84: Linje 84:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​grafiske_rute'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​grafiske_rute'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​16px;">​Grafisk rute fra TPS</​span><​br>​     <span style="​font-size:​16px;">​Grafisk rute fra TPS</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Symboler og forklaringer</​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Symboler og forklaringer</​span>​
Linje 91: Linje 91:
  
 <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​figurer_og_eksempler_på_kryssing_og_forbikjøringer_for_bruk_av_langtidsplanleggere'" ​ <button type="​button"​ Onclick="​window.location.href='</​html><​html>​doku.php?​id=kunngjøringer:​figurer_og_eksempler_på_kryssing_og_forbikjøringer_for_bruk_av_langtidsplanleggere'" ​
-style="​margin:​ 2px; height: 130px; width: ​20.5em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;display:inline-block;">+style="​margin:​ 2px; height: 130px; width:20em; background: #E6E6E6; color:#​1E285A;​border-radius:​ 2px;border:1px solid#​1E285A;">
     <span style="​font-size:​14px;">​Figurer og eksempler på kryssing og forbikjøringer</​span><​br>​     <span style="​font-size:​14px;">​Figurer og eksempler på kryssing og forbikjøringer</​span><​br>​
     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Langstidsplanleggere</​span>​     <span style="​font-size:​12px;​ color:​black;​text-transform:​ none">​Langstidsplanleggere</​span>​