Sjekkliste - Utfall av kundeinformasjonssystemet (KARI)

Aktivitet Status
1 Informer togleder om utfall av KARI Utført
2 Be togleder informere om;
- endringer fra opprinnelig rute
- fravik fra kryssingsinstruks
Utført
3 Vurder behov for oppbemanning Utført
4 Manuell annonsering (gjennom reservehøyttalersystem)
- I tråd med kapasitet og prioriteringsliste
Utført

Prioriteringsliste for manuelle annonseringer

  • Informasjon om endringer på stasjoner med personovergang i plan
  • Informasjon om passerende tog på stasjoner med personovergang i plan
  • Informasjon om passerende tog på stasjoner uten personovergang i plan
  • Informasjon om endringer på stasjoner uten personovergang i plan
2019/10/02 10:30 · mette.ryghseter@banenor.no
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.