Utfall av kritisk input til kundeinformasjonssystemet (KARI)

Aktivitet Status
1 Informer togleder utfall av datagrunnlag til KARI Utført
2 Be togleder informere om;
- endringer fra opprinnelig rute
- fravik fra kryssingsinstruks
Utført
3 Skru av skjerm og deaktiver automatiske høyttalerannonseringer Utført
4 Vurder behov for oppbemanning Utført
5 Legg ut generell høyttalermelding på berørte stasjoner om feil på kundeinformasjonssystemet Utført
6 Aktiver skjermer og høyttalerannonseringer på stasjoner
- I tråd med kapasitet til å holde informasjon oppdatert med manuelle operasjoner og i henhold til prioriteringsliste
Utført

Prioriteringsliste for manuelle annonseringer

  • Informasjon om endringer på stasjoner med personovergang i plan
  • Informasjon om passerende tog på stasjoner med personovergang i plan
  • Informasjon om passerende tog på stasjoner uten personovergang i plan
  • Informasjon om endringer på stasjoner uten personovergang i plan
2019/10/02 10:30 · mette.ryghseter@banenor.no
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.