Prioriteringsliste for manuelle annonseringer

  • Informasjon om endringer på stasjoner med personovergang i plan
  • Informasjon om passerende tog på stasjoner med personovergang i plan
  • Informasjon om passerende tog på stasjoner uten personovergang i plan
  • Informasjon om endringer på stasjoner uten personovergang i plan
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.