Vegårshei stasjon


Vegårshei stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to stoppende persontog krysser er det normalt ”høyrekjøring”

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog er det også normalt ”høyrekjøring”

Tegning av Vegårshei stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.