Vaksdal stasjon


Vaksdal stasjon sett i retning mot oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der minst ett av togene har passasjerutveksling, skal tog retning Trengereid kjøre i spor 1, tog retning Stanghelle kjøre i spor 2. (retningsdrift)

Tegning av Vaksdal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.