Urdland stasjon


Urdland stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Kryssing mellom tog, der begge har av/påstigning tillates ikke i ruteplan.

Ved kryssinger kjøres tog med av/påstigning i spor 1.

Tegning av Urdland stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.