Trengereid stasjon


Trengereid stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når kun ett av togene har av/påstigning bør dette toget normalt kjøre spor 2.

Publikumsovergang over spor 2 er plassert ved enden av plattform mot Arna.

Tegning av Trengereid stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.