Snartemo stasjon


Snartemo stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to stoppende persontog krysser bør lange tog (Lok + vogner/ dobbeltsett) kjøre rett spor (1).

For øvrig er det normalt høyrekjøring.

Tegning av Snartemo stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.