Sira stasjon


Sira stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to stoppende persontog krysser bør lange tog (Lok + vogner/dobbeltsett) kjøre rett spor (1).

For øvrig er det normal ”venstrekjøring”.

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog bør persontoget kjøre avvik.

Tegning av Sira stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.