Ogna stasjon


Ogna stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to tog med passasjerutveksling krysser bør første tog kjøre i spor 2.

Når dobbeltsett krysser annet tog med passasjerutveksling må dobbeltsettet alltid kjøre i spor 2.

Når tog med passasjerutveksling krysser andre tog bør toget med passasjerutveksling kjøre spor 1.

Tillegg der begge tog kjøres med dobbeltsett:
Når to dobbeltsett skal krysse er det venstrekjøring.

Tegning av Ogna stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.