Nelaug stasjon


Nelaug stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Arendalstoget bør alltid kjøre spor 3

Når to stoppende persontog krysser er det normalt ”høyrekjøring” i spor 2 og 4

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog bør persontoget fra Oslo kjøre spor 2, og persontog mot Oslo kjøre spor 4.

Passerende tog bør fortrinnsvis kjøre spor 5 når det kan stilles signal «kjør» gjennom stasjonen.

Tegning av Nelaug stasjon

Beskrivelse av stasjon:
Mellomplattformene er lave.
Det er ikke planfri overgang mellom plattformene.
Personovergangen skal bevoktes ved behov.
Kryssingsporlengder

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.