Marnardal stasjon


Marnardal stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to stoppende persontog krysser er det normalt ”høyrekjøring”

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog bør persontoget kjøre spor 1

Tegning av Marnardal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.