Klepp stasjon

Klepp stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to tog med passasjerutveksling er det normal «høyrekjøring». (spor 2 og 3)

Når tog med passasjerutveksling krysser tog uten passasjerutveksling, bør tog uten passasjerutveksling kjøre i spor 3.

Godstog bør alltid kjøre i spor 3.

Tegning av Klepp stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.