Haugastøl stasjon


Haugastøl stasjon sett i retnng mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Kryssing mellom tog der begge har av/påstigning tillates ikke i ruteplan

Ved kryssinger kjøres tog med av/påstigning i spor 1


Tegning av Haugastøl stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.