Gyland stasjon

Gyland stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to stoppende persontog krysser bør lange tog (Lok+vogner/dobbeltsett) kjøre i spor 1.

For øvrig er det normalt “høyrekjøring”.

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog bør persontoget kjøre spor 1.


Tegning av Gyland stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.