Geilo stasjon

Geilo stasjon

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Dersom to tog som begge har av/påstigning må krysse, skal det normalt være høyrekjøring. Toget som krysser personovergang under innkjøring skal pålegges halv sikthastighet over denne.

Tegning av Geilo stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.