Ganddal stasjon

Ganddal stasjon

Lenke til målevognsbilder

Når to tog med passasjerutveksling krysser bør første tog kjøre i spor 2.

Dobbeltsett med begge togsett åpne må alltid kjøre i spor 1.

Når tog med passasjerutveksling krysser andre tog bør tog med passasjerutveksling kjøre i spor 1.

Dobbelsett med passasjerutveksling må alltid kjøres spor 1

Merk: det er ikke mulig å krysse to dobbeltsett med passasjerutveksling


Tegning av Ganddal stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.