Evanger stasjon


Evanger stasjon sett i retning mot OsloLenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning bør første tog kjøre spor 1.

Ved kryssinger med Godstog/regiontog skal lokaltog alltid i spor 1.

Tegning av Evanger stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Stasjonen ligger i kurve i retning fra Bolstadøyri og med moderat siktavstand for lokfører.
God siktavstand fra Bulken.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.