Egersund stasjon


Egersund stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Når to tog med passasjerutveksling krysser er det normalt «høyrekjøring».

Når tog med passasjerutveksling krysser andre tog bør toget med passasjerutveksling kjøre spor 1.


Tegning av Egersund stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.