Dale stasjon


Dale stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger bør tog med av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssing av to tog med på/avstigning bør første tog kjøre spor 2

Kryssing mellom lokaltog og fjerntog der begge har av/påstigning anbefales ikke

{{ :kryssingsinstrukser:trafikk_sor_vest:dale_stasjon.png?600 |Tegning av Dale stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Publikumsovergang over spor 1 er plassert 2 plasser langs plattformene.
Det er ikke planfri overgang mellom plattformene. Gangveg(overgang) for reisende plassert vestre del av stasjon. Krysser begge spor
Stasjonen ligger på stigning og med god siktavstand for lokfører i tog fra Stanghelle.
Stasjonen ligger i fall og kurve, med dårlig siktavstand for lokfører i tog fra Bolstadøyri

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.