Bulken stasjon


Bulken stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Kryssing mellom tog der begge har av/påstigning tillates ikke i ruteplan. Ved kryssinger må tog med av/påstigning kjøre spor 1.

Tegning av Bulken stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.