Breland stasjon


Breland stasjon

Lenke til målevognsbilder

Når et stoppende persontog skal krysse andre tog bør persontoget kjøre avvik (spor 1)

Tegning av Breland stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Mellomplattformen er kort og smal. Det er overgang i plan mellom plattformene.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.