Bolstadøyri stasjon


Bolstadøyri stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning bør første tog kjøre spor 1.

Ved kryssinger med Godstog/regiontog skal lokaltog alltid i spor 1.

Tegning av Bolstadøyri stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Stasjonen ligger i kurve i retning fra Dale og med god siktavstand for lokfører, god siktavstand fra Evanger.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.