Vinstra stasjon


Vinstra stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning, bør først ankommende tog kjøre spor 2.

Tegning av Vinstra stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
PO over spor 1 er plassert nord for stasjonsbygningen.
Dårlig sikt for fører av tog nordfra.
God høyttalerinformasjon er viktig.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.