Vikersund stasjon


Vikersund stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for tog med passasjerutveksling er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning, kjøres første ankommende tog spor 2.

Plattform til spor 2 er kort. Her må det tas hensyn til at plattform 2 er kortere enn hovedplattformen og at togenes lengde kan være avgjørende for sporbruk på stasjonen.

Beskrivelse av stasjonen:
PO over spor 1 ca. midt på hovedplattform.
Dårlig sikt ved innkjøring fra Tyristrand.
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.