Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_ost:tomter [2019/11/13 12:38]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Opprettet kryssingsinstruks for Tomter stasjon
kryssingsinstrukser:trafikk_ost:tomter [2019/12/02 07:58]
oyvind.bottilsrud@banenor.no Endret sporbruk fra spor 2 til 1 for å få samsvar med ruteplan
Linje 5: Linje 5:
 [[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=10&​km=12.84&​tknDirection=0|Lenke til målevognsbilde]] [[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=10&​km=12.84&​tknDirection=0|Lenke til målevognsbilde]]
  
-Normal sporbruk for stoppende tog med av/​påstigning er spor 2.+Normal sporbruk for stoppende tog med av/​påstigning er spor 1.
  
-Ved kryssinger der et av togene har av/​påstigning skal toget som har av/​påstigning kjøre spor 2.+Ved kryssinger der et av togene har av/​påstigning skal toget som har av/​påstigning kjøre spor 1.
  
 **Ved kryssing der begge togene har av/​påstigning:​** **Ved kryssing der begge togene har av/​påstigning:​**
-  * Kjøres tog til Oslo i spor før kl. 12.00 +  * Kjøres tog til Oslo i spor før kl. 12.00 
-  * Tog fra Oslo i spor etter kl. 12.00.+  * Tog fra Oslo i spor etter kl. 12.00.