Tolga stasjon


Tolga stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning kjøres første ankommende tog spor 1.

PO over spor 1 er plassert nord for stasjonsbygningen.

Tegning av Tolga stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.