Stryken stasjon


Stryken stasjon

Lenke til målevognsbilder

Det tillates ikke å krysse med tog tog hvor begge tog har passasjerutveksling.

Ved kryssing der ett av togene har av-/påstigning, skal toget som har av-/påstigning kjøres i spor 1.

Tegning av Stryken stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.