Stokke stasjon

Stokke stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målvognsbilder

Beskrivelse

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning skal tog i retning Sem kjøre spor 1 og tog i retning Sandefjord kjøre spor 2.

Planovergang mellom plattformene i A – enden av stasjonen, mot Sem. Dette er også overgang for biltrafikk.

Tegning av Stokke stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.