Sørumsand stasjon


Sørumsand stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Det tillates IKKE å krysse med to tog hvor begge tog har passasjerutveksling.

Tog med passasjerutveksling skal kjøres i spor 1 ved kryssing med andre typer tog.

Tegning av Sørumsand stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.