Skoppum stasjon


Skoppum stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger hvor ett av togene har av/påstigning, skal dette toget normalt kjøre spor 1. Ved kryssing der begge togene har av/påstigning kjører tog i retning Oslo spor 2.

Tegning av Skoppum stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
PO mellom plattformene ligger i B-enden mot Barkåker.
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.