Skarnes stasjon


Skarnes stasjon

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Dobbeltsett skal normalt ikke fremføres i spor 2.

På hverdager gjelder følgende: Ved kryssing der begge togene er enkeltsett og har av/påstigning, kjøres tog til Oslo i spor 1 før kl.12.00 og tog fra Oslo i spor 1 etter kl.12.00.

Tegning av Skarnes stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Der er ikke spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.