Rånåsfoss stasjon


Rånåsfoss stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssing der begge togene er enkeltsett og har av/påstigning, kjøres første ankomne tog i spor 2.

Dobbeltsett skal normalt ikke fremføres i spor 2.

Tegning av Rånåsfoss stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Mellomplattformen er kort, smal og i dårlig forfatning.
PO over spor 1 rett utenfor stasjonsbygningen
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.