Rånåsfoss stasjon


Rånåsfoss stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssing hvor tog retning Oslo skal stoppe for av-/påstigning, skal tog retning Kongsvinger kjøres inn først.

Ved kryssing der begge togene har av-/påstigning, kjøres tog retning Kongsvinger først inn i spor 2.

Tegning av Rånåsfoss stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Mellomplattformen er kort, smal og i dårlig forfatning.
PO over spor 1 rett utenfor stasjonsbygningen
Det er ikke spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.