Otta stasjon


Otta stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning, bør første ankomne tog kjøre spor 2.

Tegning av Otta stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
PO over spor 1 er plassert sør for stasjonsbygningen.
Forholdsvis god sikt.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.