Opphus stasjon


Opphus stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1

To tog med av/påstigning kan ikke krysse. Det er kun plattform til spor 1.

Tegning av Opphus stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.