Nittedal stasjon


Nittedal stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, kjøres dette toget i spor 1.

Ved kryssing der begge togene har av/påstigning kjører tog i retning Oslo spor 1 frem til kl.12.00 og tog fra Oslo spor 1 etter kl.12.00.

Tegning av Nittedal stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Stasjonen ligger i kurve.
Adkomst mellom plattformene skjer ved enden av plattformene.
Det er ikke montert spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.