Neslandsvatn stasjon


600|Neslandsvatn stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssing der ett av togene har passasjerutveksling, skal toget med passasjerutveksling kjøres i spor 1.

Ved kryssing mellom to tog med passasjerutveksling, bør tog i retning Drangedal kjøres i spor 2.

Tegning av Neslandsvatn stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.