Movatn stasjon


Movatn stasjon

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av-/påstigning er spor 1.

Ved kryssing der at av togene har av-/påstigning skal toget som har av-/påstigning kjøres i spor 1.

Ved kryssing der begge togene har av-/påstigning, kjøres tog i retning mot Oslo spor 1 frem til kl. 12:00 og tog i retning fra Oslo spor 1 etter kl. 12:00.

Tegning av Movatn stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Der er ingen stasjonsbygning.
Leskur mellom hovedplattform og parkeringsplass.
Det er ikke montert spornummerskilt på stasjonen.
Adkomst mellom plattformene skjer via planovergang midt på stasjonen.
Ingen PLO-sikring.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.