Mjøndalen stasjon


Mjøndalen stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for tog med passasjerutveksling er spor 2.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 2, og det andre toget skal kjøre spor 3.

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning, bør tog i retning Daler kjøre spor 1 og tog i retning Steinberg kjøre spor 2.

Tegning av Mjøndalen stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Overgang mellom plattformene i A – enden av stasjonen, mot Daler.
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.