Lunde stasjon

Lunde stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for tog uten kryssing med passasjerutveksling er spor 2.

Ved kryssinger skal tog i retning fra Drammen til Kristiansand kjøre spor 2 og tog i retning fra Kristiansand til Drammen kjøre spor 1.

All passasjerutveksling skal foregå på mellomplattformen.


Tegning av Lunde stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Spor 3 har ikke plattform
Overgang mellom plattformene rett ut for stasjonsbygningen.
Lav mellomplattform.
Det er spornummerskilt på stasjonen

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.