Løten stasjon


Løten stasjon sett i retning mot Oslo

Lenke til målevognsbilder

Ved kryssing der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 1

Ved kryssing der begge tog har av/påstigning, kjøres første ankommende tog spor 2.

Publikumsovergang over spor 1 er plassert litt nord for stasjonsbygningen.


Tegning av Løten stasjon

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.