Lindeberg stasjon


Lindeberg stasjon sett i retning fra Oslo

Lenke til målevognsbilder

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning, bør toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Ved kryssinger der begge tog har av/påstigning, bør første ankomne tog kjøre spor 1. Vær oppmerksom på at dobbeltsett i spor 1 vil sperre personovergangen.


Tegning av Lindeberg stasjon

Beskrivelse av stasjonen:
Det er spornummerskilt på stasjonen.

Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.