Forskjeller

Her vises forskjeller mellom den valgte versjonen og den nåværende versjonen av dokumentet.

Lenk til denne sammenligningen

kryssingsinstrukser:trafikk_ost:krakstad [2019/11/13 12:31] (nåværende versjon)
oyvind.bottilsrud@banenor.no Opprettet kryssingsinstruks for Kråkstad stasjon
Linje 1: Linje 1:
 +====== Kråkstad stasjon ======
 +
 +{{:​kryssingsinstrukser:​trafikk_ost:​krakstad.jpg?​800| }}
 +
 +[[http://​a05-p1-app036:​8888/?​baneID=10&​km=5.96&​tknDirection=1|Lenke til målevognsbilde]]
 +
 +Normal sporbruk for stoppende tog med av/​påstigning er spor 1.
 +
 +Ved kryssinger der et av togene har av/​påstigning skal toget som har av/​påstigning kjøre spor 1.
 +
 +**Ved kryssing der begge togene har av/​påstigning:​**
 +   * Kjøres tog til Oslo i spor 1 før kl. 12.00
 +   * Tog fra Oslo i spor 1 etter kl. 12.00.