Kråkstad stasjon

Lenke til målevognsbilde

Normal sporbruk for stoppende tog med av/påstigning er spor 1.

Ved kryssinger der et av togene har av/påstigning skal toget som har av/påstigning kjøre spor 1.

Ved kryssing der begge togene har av/påstigning:

  • Kjøres tog til Oslo i spor 1 før kl. 12.00
  • Tog fra Oslo i spor 1 etter kl. 12.00.
Informasjonen i Beredskapsportalen er kun beregnet til jobbrelaterte formål. Informasjonen skal ikke spres uten Bane NORs samtykke. Klikk OK for å bekrefte.